Sivil Hak ve Özgürlükler Komitesi

Sanat.jpg

Gündem Maddesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 27. maddesine göre "Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir." Danimarka merkezli Freemuse organizasyonu tarafından yayınlanan raporda, toplumda sanatçının sahip olması gereken yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Sanala ve Sanatçılara Yönelik ilibar hangi yollar izlenerek olumlu şekilde geliştirilebilir?

logoyaziiii.png