top of page

Eğitim Komitesi

Egitim.jpg

Gündem Maddesi

Eğitim müfredatının öğretmen ve öğrencilerin niteliklerini geliştirebilecekleri şekilde düzenlenmesi: Bir toplumun kalitesi, öğretmenlerinin kalitesi ile ölçülür. Nitelikli öğretmen olmak belli bir karakter, duru yaşam tarzı, kültür. Yetenek. bilgi, kalite gerektirir. Ülkemizde sınava dayalı eğitim sistemi nitelikli öğretmenlerin sistem içinde aktif olarak yer almalarını engellemektedir. MEB müfredat öğrenci ve öğretmenlerin veleneklerini ortaya çıkarabilecek şekilde nasıl düzenlenebilir? Her yıl eğitim Fakülteleri ve fen-edebiyat fakültelerinden 100 bine yakın öğretmen mezun olmaktadır. Öğretmenlik meslek alanında ve eğitime dair bu sorunları çözmek amacıyla ne gibi çalışmalar yürütülebilir?

Rotuf 2022 Logo.png
bottom of page