top of page

Enerji Komitesi

MO154Foto.jpg

Gündem Maddesi

Mayıs 2010’da “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Arasında Akkuyu Nükleer Sahasında Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin  Anlaşma’nın imzalanması ile başlayan nükleer enerjiye geçiş sürecimiz, Mayıs 2013’te Japonya – Fransa işbirliği ile çalışılacak olan “Sinop’ta Nükleer Santral Kurulmasına İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma’nın kabulü ve son olarak Nükleer Enerji Üreticisi Westinghouse ve Çin’in Devlet Nükleer Enerji Teknoloji Kurumu (SNPTC) ile imzalanan anlaşma ile devam etti. Türkiye’deki risk faktörü nasıl en aza indirilebilir ve nükleer enerji işletmelerine çalışanların güvenliği, çevrenin korunması, sızıntı ve patlamalara karşı önlemlerin alınması gibi konularda ne gibi yükümlülükler getirilebilir?

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Politikası doğrultusunda, halkın nükleer enerji konusunda bilinçlendirilmesi, nükleer enerji kaynaklarının kullanımı ve çevreye olumsuz etkilerini azaltma konusunda nasıl adımlar atılabilir?

Rotuf 2022 Logo.png
bottom of page