Kültür Komitesi

Hand-with-tree-design-vector.jpg

Gündem Maddesi

​Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre kültür,tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüdür. İşte bu deperlerin ve araçların kaybedilmesi yada bunların yerine yeni ve yabancı unsurların katılması süreci kültürel yozlaşma olarak adlandırılır. Sosyolojik olarak, kültür bizi saran, geçmişte yaşayan insanlardan öğrendiğimiz toplumsal mirastır. Bu mirasın kaybedilmesi yozlaşmaya neden olur. Modern çağın getirdiği gereklilikler kapsamında eski ve unutulmaya yüz tutmuş etnik, yöresel, milli kültüler konular günümüzde nasıl yaşatılabilir?

logoyaziiii.png