top of page

Vizyonumuz

    Bilimsel, akademik, spor, sanat ve teknoloji alanında eğitim-öğretim ile öğrencilerini yarınlara hazırlayan, mutlu, sağlıklı ve sosyal becerileri gelişmiş bireyler yetiştiren, yeniliğe açık, dünyadaki gelişmeleri takip eden, bu hedeflerle birlikte her gün büyüyen ve gelişen bir okul olarak lise çağındaki öğrencilere karşılıklı etkileşim, etkin ve saygılı tartışma ortamlarını sağlayarak, geleceğe farklı gözlerle bakan yenilikçi, kreatif ve ileri görüşlü bir gençlik yetiştirmek.

Misyonumuz

Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, ulusal ve evrensel değerlerin bilincinde, saygılı, ana dilini iyi kullanan, yabancı dillere hakim, akıl ve bilimin ışığında, daha iyi bir dünya hedefi olan, teknolojik gelişmeleri takip eden, yaşadığı çevreye duyarlı, spor ve sanatla ilgilenen bireyler yetiştirme amacıyla anasınıfından üniversiteye kadar öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.

Rotuf 2022 Logo.png
bottom of page