top of page

Ekonomi Komitesi

kuresel-ekonomi-TgUl_cover.jpg

Gündem Maddesi

Bir ülkenin dış satımıyla dış alımı arasındaki farkın dış satım aleyhine ilerlemesi dış ticaret açığı olarak adlandırılır. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, 2018 ihracat değişim oranı %7 olarak saptanmıştır. bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre Ağustos 2019'da ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına oranla 45 milyon ABD doları artarak 1.619 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. bu durum ise ekonomik büyümeye sert bir fren olmuş, döviz kuru artışını ve enflasyonu beraberinde getirmiştir. tüm veriler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin dış ticaret dengesini sağlaması, ihracat değer ve değişiminin olumlu yönde ilerlemesi için neler yapılabilir?

Rotuf 2022 Logo.png
bottom of page