Ekonomi Komitesi

Ekonimi.jpg

Gündem Maddesi

Bir ülkenin dış satımıyla dı şalımı arasındaki farkı dış alımı aleyhine ilerlemesi dış ticaret açığı olarak adlandırılır. Türkiye İstatistik Kurumuna göre 2018 İhracat değişim oranı %7 olarak saptanmıştır. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre Ağustos 2019'da ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına oranla 45 milyon ABD doları artarak 1.619 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu durum ise ekonomik büyümeye sert bir fren olmuş, döviz kuru artışın ve enflasyonu beraberinde getirmiştir. Tüm veriler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin dış ticaret dengesini sağlaması, ihracat değer ve değişiminin olumlu yönde ilerlemesi için neler yapılabilir? 

logoyaziiii.png